Leef elke dag as kinders van God

Lees 2 Korintiërs 6:14-7:1 Die Opperwese wat deur christene aanbid en gedien word, is nie ‘n veraf, vreemde, onbetrokke God nie, maar wel die liefdevolle genadige hemelse Vader. Die hemelse Vader wil in ‘n intieme verhouding met sy kinders leef. Paulus meld dat God gesê het dat Hy onder ons wil woon en wandel (2 Kor 6:16). God het met gelowiges ‘n verbond gesluit. In daardie ooreenkoms met Abraham en sy nageslag het Hy belo- we dat Hy hulle God sal wees en dat hulle sy volk sal wees. Hulle moes na- by Hom leef sodat hulle opreg kon wees (Gen 17:1-7). Die wonderlike unieke verhouding tussen God en sy mense word beskryf met die beeld van die tempel. In die Ou Testamentiese bedeling was die tempel die ruimte waar God Hom in ‘n wolkkolom openbaar het (1 Kon 8:10,11). In die nuwe bedeling is sy gemeente as ge- heel, maar ook elke gelowige individueel die tempel waarin Hy deur die Heilige Gees inwoon (1 Kor 3:16 en 6:19). God wil inderdaad in ‘n lewende en heg- te verhouding met ons leef. Hy neem ge- lowiges aan en Hy wil vir hulle ‘n Vader wees. Daarom moet ons nooit vergeet dat Hy Hom oor ons ontferm soos ‘n ware vader hom oor sy kinders ontferm nie (Ps 103:13). Wanneer jou geloofsoog oopgaan sal jy ervaar dat ons altyd in die teenwoordigheid van God verkeer. Hy wandel onder ons, sodat Hy teenwoordig is op ons hele lewensweg en op alle lewensterreine. Hy verleen aan ons hulp, bystand en leiding in alle omstandighede. Ons moet ook onthou dat God se heilige teenwoordigheid geen onheiligheid of onreinheid toelaat nie. Daarom moet
ons ons reinig van alle besoedeling van liggaam en Gees en met diep ontsag vir God aan Hom gehoorsaam wees (2 Kor 7:1). Ons kan ons nie geheel en al uit die wêreld onttrek nie (1 Kor 5:9,10), maar ons moet alle bande met ons ou sondige verlede breek en as nuwe mense begin leef (Kol 3:9,10). Ons leef in die wêreld, maar nie van die wêreld nie (Joh 17:15,16). Dit is ‘n baie groot seën dat ons as seuns en dogters in die huishouding van die hemelse Vader opgeneem is, maar dit plaas ‘n dure verpligting op ons dat ons ook moet lewe as kinders van God. Gebed: Gee, o Here, dat my lewenswandel sal bevestig dat my hart die tempel van God is waarin Hy deur die Heilige Gees woon!

Latest News

COMMENTS

Parys GazettePotchefstroom HeraldSedibeng SterVaal Weekblad
Top