Christene moet vreugde in die Here vind

Lees Psalm 16:1-11
As jy as kind van die Here in ‘n hegte en lewende verhouding met Hom lewe, kan jy ten spyte van swaarkry, neerdrukkende ellende en selfs lewensgevaar die vreugde van die ware godsdiens vind. Dawid se lewe was in gevaar en hy het daarom beskerming by God ge- soek. Omdat hy aan die Here behoort het (Ps 16:2), was sy bedreigde lewe tog vir hom mooi en het hy die oorvloedige blydskap waarna elke mens smag van die Here ontvang. Jy beleef oorvloedige blydskap voor die aangesig van die Here wan- neer jy met Hom omgaan op die pad van die lewe (Ps 16:11). Wanneer daar in die grondtaal ge- sê word dat versadiging van vreugde voor die “aangesig” van die Here is, word bedoel dat ons blydskap moet vind in die teenwoordigheid van God en met Hom moet rekening hou. Dawid het sy gedagtes op die Here gefokus en was daarom verseker van God se hulp toe hy in gevaar verkeer het en deur probleme geteister is. Hy het raad en leiding by die Here gekry (Ps 16:7). Soos Dawid verlang die ware gelowiges daarna om met God te verkeer, om sy liefdevolle blik, sy glimlag, sy nabyheid te vind, sodat Hy met hulle kan praat en hulle met Hom. Daarom moet ons geloofsoë oopgaan om sy teenwoordigheid te ervaar. Die Boodskap sê daar is niks wat iemand groter blydskap kan gee as om saam met die Here te wees nie.
As jy in die geloof die beloftes van God se liefde en teenwoordigheid aanvaar, sal jy in alle omstandighede vreugde ervaar omdat Hy by jou is. Die dissipels in Ikonium is vervul met blydskap en met die Heilige Gees (Hand 13:52). Hier word ‘n stylfiguur gebruik wat aandui dat hulle vol was van blydskap wat deur die Heilige Gees gewerk is. Dit was die blydskap van die nabyheid van God (Joh 15:11 en 16:22). As die Gees van God in jou werk met die Woord, verander jou lewenshouding en dra jy sy vrug wat ook vreugde insluit (Gal 5:22). Jy sal soos Dawid insien dat die Here wonderlike en mooi dinge skenk (Ps 16:5,6). Gebed: Bevry my asseblief van swaarmoedigheid, o Here, en vul my lewe met u heilige teenwoordigheid sodat ek met vreugde my geloof kan uitleef!

Latest News

COMMENTS

Parys GazettePotchefstroom HeraldSedibeng SterVaal Weekblad
Top